Organic Farming Development Officer

Organic Farming Development Officer

Organic Farming Development Officer

We are looking for 2 Organic Officers to join us to build cooperation with farmers in Ben Tre. Please see the information below.

A. Job Description

1. Main Tasks:

– Having skills and ability to propose plans to develop Organic coconut material area;
– Participate in the development of Organic coconut fuel area;
– Participate in the implementation of projects to improve high-yield coconut varieties, deploy agricultural models in combination with coconut trees to increase income for farmers.

2. Responsibilities:

– Participate in setting up agricultural projects: survey of material areas, data collection, and superior reports;
– Participating in planning Organic coconut plantation, calculating investment efficiency for projects.
– Participate in making plans to buy materials for planting and tending coconut and other auxiliary plants scientifically and reasonably.
– Participate in developing the process of planting coconut and auxiliary plants, directly participating and monitoring this process.
– Implementation of testing, testing, receiving and transferring technology management.
– Report the project progress, monitor product quality, handle the arising related to the progress.
– Implement exchange and periodic reports on the work situation assigned to the Head of the Division.
– Receiving, participating in consulting, solving farmers’ feedback related to the techniques and application of the process that has been studied and tested.
– Cooperate with the members in the division to complete the overall work goals of the Division.

B. Benefit

-The appropriate wage level according to capacity. – Working in a professional and dynamic environment – Fully enjoying the regimes prescribed by the Company: Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, vacation, holidays, New Year …

-12 days annual leave; – Participate in training courses to improve professional skills, soft skills…

C. Job Requirements

– Men / Female from 23-35 years old, and have experience working on Organic Agriculture and Agriculture project.
– Graduated from University specialized in Agriculture, Plant Biology, Biotechnology;
– Ability to write reports, exchange emails in English;
– Fluency in Word, Excel, and PowerPoint;
– Experience in managing agricultural production is an advantage;
– Experienced in planning and implementing projects.
– Have enthusiasm and responsibility at work.
– Good interpersonal and external communication skills, good ability to maneuver.
– Ability to withstand high-pressure work.
– Responsibility, able to proactively solve independent, creative and economical work.

D. Paper Requirements

– Job application in English / Vietnamese.
– Curriculum vitae in English / Vietnamese.
– Household registration, identity card (notarized photocopy) and health certificate.
– The relevant qualifications (notarized photocopies).

To apply, please email to: phong@grcoco.com.

 


 

Nhân viên Bộ phận Phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ

A – Mô tả công việc

1.Chức năng chính: – Có kỹ năng, khả năng đề xuất phương án phát triển vùng nguyên liệu dừa Organic; – Tham gia thực hiện phát triển vùng nhiên liệu dừa Organic;

– Tham gia triển khai các dự án cải tạo giống dừa năng suất cao, triển khai các mô hình nông nghiệp kết hợp với cây dừa để tăng thu nhập cho người nông dân. 2.Nhiệm vụ: – Tham gia lập các dự án về nông nghiệp: khảo sát vùng nguyên liệu, thu thập dữ liệu và báo cáo cấp trên; – Tham gia lập kế hoạch trồng dừa Organic, tính toán hiệu quả đầu tư cho các dự án. – Tham gia lập kế hoạch mua vật tư phục vụ trồng và chăm sóc dừa, các cây trồng phụ trợ khác khoa học và hợp lý. – Tham gia xây dựng quy trình trồng dừa và các loại cây phụ trợ, trực tiếp tham gia, giám sát quy trình này. -Thực hiện công tác kiểm nghiệm, thí nghiệm, tiếp nhận và chuyển giao quản lý công nghệ. -Báo cáo tiến độ dự án, giám sát chất lượng sản phẩm, xử lý các phát sinh liên quan đến tiến độ . -Thực hiện trao đổi, báo cáo định kỳ về tình hình công việc được giao với Trưởng Bộ phận. -Ghi nhận, tham gia tư vấn, giải quyết các ý kiến phản hồi của người nông dân liên quan đến kỹ thuật và ứng dụng quy trình đã được nghiên cứu, thử nghiệm. -Phối hợp với các thành viên trong Bộ phận để hoàn thành mục tiêu công việc chung của cả Bộ phận.

B – Quyền lợi được hưởng

-Mức lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực. -Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động -Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật qui định của Công ty: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ mát, ngày lễ, tết….

-12 ngày phép năm; -Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm…

C – Yêu cầu công việc

-Nam/ Nữ tuổi từ 23 – 35, và có kinh nghiệm làm việc dự án Nông nghiệp, Nông nghiệp Hữu cơ. -Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Sinh học Thực vật, Công nghệ Sinh học;

-Có khả năng viết báo cáo, trao đổi email bằng tiếng Anh;

-Sử dụng thành thạo Word, Excel và Powerpoint; -Có kinh nghiệm quản lý sản xuất nông nghiệp là một lợi thế; -Có kinh nghiệp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án. -Có tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc. -Có kỹ năng giao tiếp đối nội, đối ngoại, khả năng dân vận tốt. -Có khả năng chịu được áp lực công việc cao. -Trách nhiệm, có khả năng chủ động giải quyết công việc độc lập, sáng tạo, có hiệu quả kinh tế.

D – Yêu cầu hồ sơ

– Đơn xin việc bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt. – Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh/ Tiếng Việt. – Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (photocopy công chứng) và giấy khám sức khỏe. – Các bằng cấp có liên quan (photocopy công chứng).

Để ứng tuyển, xin vui lòng gởi email đến phong@grcoco.com.

Để lại bình luận